Korenbloemstraat 75, Boven-Leeuwen GLD
06-28 97 08 31
info@gomindful.nl

8 weekse cursus mindful parenting

Allemaal kennen we het gevoel dat we het goed willen doen voor onze kinderen en onze partners en allemaal kennen we het gevoel wel eens ontmoedigd te raken als het (weer) niet lukt geduldig te blijven of als de anderen niet meewerken..

Tijdens de cursus Mindful Ouderschap leer je hoe je anders om kunt gaan met de stress van alledag en leer je automatische reactiepatronen herkennen. Je leert hoe je meer in het hier&nu kunt zijn en weer kan genieten van de kleine dingen in het leven. Daarnaast komt óók aan bod hoe je met meer bewuste aandacht aanwezig kan zijn in de opvoeding van je kinderen en hoe je om kan gaan met je eigen emoties zoals boosheid, schuld, verdriet of onmacht.

De grondleggers van deze cursus hebben hem ontwikkeld vanuit empirisch wetenschappelijk inzicht op het gebied van de klinische psychologie en gedragspsychologie. En ook de meditatieoefeningen berusten op een stevige wetenschappelijke basis. Uit de onderzoeken van de UvA blijkt dat ouders na de cursus beter om kunnen gaan met stressvolle gebeurtenissen en moeilijke situaties in gezin en opvoeding, beter kunnen omgaan met problemen bij het kind en een betere ouder-kind relatie ervaren.

Mindful Parenting is beslist geen therapie of vorm van behandeling, maar een manier om anders met stress en problemen om te gaan. De cursus bevat praktische oefeningen, die een potentieel transformerende en helende werking hebben. Niet zweverig, maar helder en concreet! En altijd passend bij jouw situatie op dit moment. Op dit moment is het de enige kortdurende cursus voor jou als ouder om opvoedstress te verlagen. Kinderen hoeven niet te worden betrokken om positieve effecten te bereiken voor het hele gezin.

Voor wie?

Ouders die meer willen genieten van het gezinsleven, uit de strijd willen blijven en beter voor zichzelf willen (leren) zorgen. Met andere woorden .. voor alle ouders!

Door wie:

Esther Go, pedagoog en mindful parenting trainer, opgeleid aan de UvA Minds You te Amsterdam door de grondleggers van Mindful Parenting prof. dr. Susan Bögels en drs. Joke Hellemans.

Wanneer

Aanmelden

Voor meer informatie en om je op te geven, stuur je een mail naar esther@gomindful.nl.  Er vindt altijd een telefonische intake plaats.

Na aanmelding krijg je meer praktische informatie toegestuurd.

Vergoeding:

€ 425,- per persoon voor de volledige cursus van 8 weken. Inbegrepen:

 • Het officiële Mindful Parenting werkboek met oefeningen en gesproken meditaties (Bögels en Restifo)
 • Hand-outs en geluidsbestanden met geleide meditaties
 • Koffie en thee
 • Stiltedag (t.w.v. € 55,-)

Mogelijkheden voor vergoedingen:

 • Zorg vergoed door de gemeente West Maas & Waal en Neder Betuwe. Neem contact met me op of met één van de consulenten van het Wijkteam. In andere gemeentes is het soms mogelijk om de cursus via een PGB te financieren.
 • Indien er geen vergoeding mogelijk is via de zorgverzekering dan kunnen de kosten via de belasting worden afgetrokken met de aftrekpost specifieke zorgkosten.
 • Het is ook mogelijk de kosten via de belasting af te trekken onder de aftrekpost deskundigheidsbevordering.
 • Indien u een eigen bedrijf heeft en de consulten uw werk ten goede komen kunt u in sommige gevallen de btw terug vorderen.
 • In sommige gevallen is het mogelijk om via uw werk een bijdrage te krijgen. Bijvoorbeeld voor een training. Wanneer gesprekken gaan over het ondersteunen van de balans privé/werk of wanneer gesprekken ondersteunen in burn-out preventie (o.a. bij Mindful Parenting) zijn werkgevers geneigd om bij te dragen in de vergoeding.
 • Er zijn mogelijkheden tot vergoedingen via de aanvullende zorgverzekeringen: psychosociale hulpverlening/ondersteuning of alternatieve hulpverlening. Hiervoor gelden echter steeds strengere richtlijnen. Informeer bij uw eigen zorgverzekeraar of u hiervoor in aanmerking komt.
 • Tot slot kunnen we altijd in gesprek over hoe we betaling mogelijk kunnen maken voor jullie. B.v. door middel van gespreide betaling.

Waar?

Korenbloemstraat 75 te Boven Leeuwen in “Centrum de Korenbloem”.